Limax Kompost Sp. z o.o.

ul. Polna 14, Żodyń

64-212 Siedlec

tel.: + 48 68 346 11 00

fax: + 48 68 346 11 01

e-mail: zodyn@limax.pl

 

Produkcja kompostu fazy 3

Kompost fazy 2 jest wydobywany z tuneli za pomocą przenośnika. Następnie szczepi się go grzybnią pieczarki.

Proces ten jest przeprowadzany z zachowaniem najwyższych standardów higieny z uwagi na zagrożenie infekcją z zewnątrz. Kompost następnie jest transportowany przenośnikiem z kasetą do kolejnego tunelu. Tutaj kompost jest ponownie napowietrzany przy użyciu wentylatorów.


W czasie procesu inkubacji (15-19 dni) grzybnia przerasta cały kompost. Barwa kompostu zmienia się z brunatnej na rudawą. Widoczne są też białe strzępki grzybni. Taki przerośnięty kompost (faza III) może już trafić do plantatorów .

 
  • Produkcja kompostu fazy 1

    Produkcja kompostu fazy 1

  • Produkcja kompostu fazy 2

    Produkcja kompostu fazy 2

  • Produkcja kompostu fazy 3

    Produkcja kompostu fazy 3

Produkcja kompostu fazy 1

Pierwszy etap procesu produkcji kompostu odbywa się na otwartym powietrzu (produkcja outdoor).

Surowce: słoma pszeniczna, obornik kurzy i gips układane są w pryzmy na płycie betonowej i zwilżane wodą technologiczną. Następnie surowce mieszane są za pomocą kombajnu, gdzie w czasie tego procesu ponownie zwilżane. Po wymieszaniu materiał kompostowy układany jest na pryzmach na wentylowanej posadzce.

Wentylatory wtłaczają powietrze w pryzmy w celu wywołania procesu fermentacji. Pryzmy są regularnie przewracane przy użyciu kombajnu. Po dwóch tygodniach trwania tego procesu surowce zmieniają się w kompost fazy 1, gotowy do dalszej obróbki.

Produkcja kompostu fazy 2

Kompost fazy 1 przenoszony jest do tuneli za pomocą ładowarki i przenośnika wyposażonego w specjalną kasetę zapewniającą równomierne rozłożenie materiału.

W tunelach zachodzą procesy: wyrównywania, podgrzewania, pasteryzacji i kondycjonowania, które są niezbędne do wyprodukowania podłoża dobrej jakości. Proces przekształcania kompostu fazy 1 w fazę 2 trwa około tygodnia.

Gotowe podłoże fazy 2 w pewnej części po dodaniu grzybni wysyłane jest do klientów, pozostała ilość zostaje w procesie inkubacji przekształcona w kompost fazy 3.


Produkcja kompostu fazy 3

Kompost fazy 2 jest wydobywany z tuneli za pomocą przenośnika. Następnie szczepi się go grzybnią pieczarki.

Proces ten jest przeprowadzany z zachowaniem najwyższych standardów higieny z uwagi na zagrożenie infekcją z zewnątrz. Kompost następnie jest transportowany przenośnikiem z kasetą do kolejnego tunelu. Tutaj kompost jest ponownie napowietrzany przy użyciu wentylatorów.


W czasie procesu inkubacji (15-19 dni) grzybnia przerasta cały kompost. Barwa kompostu zmienia się z brunatnej na rudawą. Widoczne są też białe strzępki grzybni. Taki przerośnięty kompost (faza III) może już trafić do plantatorów .

Previous
następna